Vörös István: A zsebtolvaj

1 Sokan vannak
a meghívottak, de
kevesen a választottak,
ismételte Jézus.
2 Az egyszerű hallgatók
bólogattak. A farizeusok
és szadduceusok félretették
vitáikat, most alkalmi
szövetségre hajtották
össze okos fejecskéiket,
csak úgy csattogott közöttük
a félelem, a rosszindulat,
az irigység, a maguk
iránt érzett aggodalom,
akár a viharban kint
felejtett zászló. A homlokuk
szinte összeért.
3 Mester, tudjuk, hogy igaz
vagy, tódította szószólójuk,
és egy bámészkodó
meglepetésében füttyentett,
a másik már futott is, hogy
vigye a hírt a piactérre,
Jézust elismerik, mégsem
pogány, mégsem szélhámos,
mi több, szabad is ezt megvallani.
4 A többi farizeus és
szadduceus helytelenítve
ingatta a fejét, de a szószóló
folyatatta a hízelgést:
5 Tudjuk, hogy igazán az
Isten útját tanítod,
és nem törődöl senkivel,
mert nem nézed
az emberek személyét.
6 Csak azt nézem, fiam,
csak azt, nevetett Jézus,
és mindenkivel törődöm,
csak a számat befogó
tekintéllyel nem, érted is
harcolok, a te szabadságodért.
7 Szabadság? Akkor mondd meg,
szabad-e a császárnak adót
fizetni vagy nem.
8 A hallgatók felhördültek.
Milyen okos ez a farizeus
(vagy Heródes-párti?). Jézusnak
vége. Lázításon kapják,
vagy gyávaságon.
Ugyanaz vár rá, mint
bármelyikünkre. Páran
sarkon is fordultak,
hogy magára hagyják
az elbukottat.
9 Mutassatok nekem
egy adópénzt, nevetett
Jézus. Nem fogja visszaadni,
gondolta magában egy
zsebtolvaj, és egy másikat
gyorsan ki is csent a pénzét
fitogtató farizeus (vagy Heródes-párti)
övéből.
10 Jézus feloldozón
a zsebtolvajra kacsintott,
aztán felmutatta az érmét.
Kié ez a kép és ez a felírás?
11 A császáré, vonogatta a vállát
a farizeus (vagy Heródes-párti),
közben a zsebtolvaj teljesen
kitakarította az erszényét.
12 Nyugodtan megadhatjátok
a császárnak, ami a császáré,
bőven fog maradni Istennek,
ami az Istené. És a pénzt
bedobta egy templomi perselybe.
A hoppon maradt férfi az övéhez,
majd a fejéhez kapott.
Még szövetségesei is kinevették.