Kálmán C. György, irodalomtörténész, egyetemi tanár, kritikus, esztéta életpályájával, műveivel, szakmai méltatásával bizonyára sokan foglalkoznak majd, hiszen gazdag és további feldolgozásra érdemes életművet hagyott maga után. Jelen írásomban mindezeket a témákat nem akarom érinteni. Sokkal inkább egyfajta szubjektív benyomásomat kívánom rögzíteni, mely személye kapcsán felötlik bennem. Egy szinte már közmondássáTovább…

Olvastam valahol, hogy Freud ifjabb éveiben szégyenlős volt, és zavarta, ha fiatal páciense szemben ülve vele az arcába meredt, ezért heverőre fektette a betegeit, ő maga pedig az illető fejéhez telepedett, hogy ne is lehessen látni őt. Ebből aztán a pszichoanalitikusok rítust csináltak: minthogy Freudnál így volt, valószínűleg így aTovább…

(Gondolatok egy íróról, aki elsősorban ember, aki mer hibázni, és nem sírni felette, hogy Úristen, most mi lesz.) A Kelet és Nyugat közti eszmecsere első, széles körben népszerűvé vált képviselője kétségtelenül a kínai Lin Jü-tang volt. Attól kezdve, hogy 1935-ben a Mi kínaiak című könyvével felkerült a New York TimesTovább…

Hogyan kerül a tájképbe a meztelen nő? Ez a kérdés Szinyei Merse Pál: Pacsirta című 1882-ben készült festménye kapcsán merült fel a korabeli pesti és bécsi kritikusok értetlenkedő cikkeiben. Pedig Szinyei természeti környezetbe illesztett aktja igen átgondolt alkotás. A zöld fűben fekvő női alak egy pacsirtát néz a bárányfelhős kékTovább…

Miután anyám meghalt, kezembe került titkos, önéletrajzi naplója, melynek az Emlékezés címet adta. Szorongva kezdtem olvasni. Valamiféle csalódástól tartottam, ami aztán fokról-fokra csodálkozássá változott bennem. Csak az író ember tudja igazán, hogy maga az írás mennyire csúszós, sikamlós terület, amelyen a gyakorlatlan delikvens könnyen orra bukik. Furcsa, de féltettem anyámat,Tovább…

Ha jól emlékszem, mielőtt a Komarov Földmérő Szakközépiskolába jelentkeztem volna, apámmal kinéztük egy lexikonból, hogy mi is az a geodézia. A lexikon szövege egyébként valami ilyesmi volt: A geodézia vagy földméréstan a Föld alakjának és méreteinek meghatározásával, valamint a Föld felszínén levő természetes alakzatok és mesterséges objektumok alakjelző pontjainak meghatározásávalTovább…

Eljátszom a gondolattal, hogy e kis, messzire sodródott, töredék hazámból, Kis Hungáriából gondolatban levelet küldök nagynénémnek – akárcsak Mikes Kelemen – a messzi, ki-tudja-hol-van már Őshazába. Pécs, 2021. február 22. Édes néném, kívánom istentől, hogy ezt a járvány sújtotta esztendőt szerencsésen kezdje és végezze kegyelmed. A virológusok szerint itt KisTovább…

Apámnak volt két pakli bécsi römikártyája csinos címlap-lányokkal díszítve (pin up girls!). A gyártó cég, Piatnik és fia forgalmazási instrukciója ezzel a kártyacsomaggal kapcsolatban egyébként a következő volt: “forgalmazása fiatalkorúak számára nem megengedett!” (Verkauf an Jugendliche nicht gestattet!) Magyarul gyerekkorúak számára tiltott volt … akkor még szigorúbbak voltak az erkölcsiTovább…

V. Furcsa dolog történt. Séta közben úgy mentem el a varjak mellett, hogy azok odébb sem rebbentek a sárgába forduló, őszi réten. Sőt, bármennyire közel mentem hozzájuk, nyugodtak maradtak. Még a fiatalabb, bársonyfejű varjak sem zavartatták magukat, pedig ők rendszerint ijedősebbek, mint az öregek. Ez mindenesetre szokatlan a varjaktól. SokkalTovább…

Volt a szomszédunkban – még a bányatelepen – egy nálam talán kétszer idősebb fiú, egy alkalommal szemtanúja voltam, ahogy a lehető legbrutálisabb módon kiirtotta a házuknál született kismacskákat. Hosszú nyakú, nagy vászonzsákba tette őket, majd többször földhöz vágva a zsákot végzett az ártatlan kis jószágokkal. Ezért a tettéért a középkorbanTovább…